Retningslinjer

Sist oppdatert: 2021-03-17

Respons på tilbakemeldinger (offentlig engasjement)

Vi mener at offentlige tilbakemeldinger ikke er enveiskjørtvei – det vil si bare å publisere dine kommentarer eller brev. I stedet er vi forpliktet til å være i kontakt med deg og iverksette tiltak basert på dine forslag, klager og andre tilbakemeldinger. Du kan hjelpe oss med å utvikle en individuell historie eller dekningslinje, svare på spørsmål som en historie kan reise, identifisere relaterte eller underdekkede problemer, og lære oss om nye og mangfoldige kilder, eksperter og perspektiver.

I tråd med dette er vi forpliktet til å gi større åpenhet om vår journalistikk og tilby regelmessige kontaktpunkter og samhandling. Vi mener at nyhetsorganisasjoner har et ansvar for å engasjere seg med publikum om dagens verdier, spørsmål og ideer, og at vi har mye å vinne tilbake.

Korreksjoner

Hvis vi gjør en betydning endring på en av våre artikler vil vi alltid informere om dette på bunnen av artikkelen. Oppsett eller grammatiske endringer inngår ikke som betydelige endringer.

Vi vil alltid gjøre endringer så fort det er mulig hvis vi får noe feil. Hvis du finner en feil kan du informere oss på [email protected].

Mangfold av rapportering og meninger

Inkludering er kjernen i å tenke og opptre som journalister. De komplekse problemene vi står overfor som et samfunn krever respekt for forskjellige synspunkter. Eetnisitet, klasse, generasjon, kjønn og geografi påvirker alle synspunkt. Å gjenspeile disse forskjellene i rapporteringen vår fører til bedre, mer nyanserte historier og et bedre informert samfunn.

Vi er interessert i å høre fra forskjellige etniske, samfunns- og forretningsgrupper i samfunnene vi tjener. Gi oss beskjed om historier i nabolaget ditt.

Vi rapporterer åpent og ærlig om alle sider av innvandring og andre aspekter av mangfold, inkludert rase, etnisitet og kjønnsspørsmål.

Mangfold av engasjerte

Vi søker ulike stemmer i ledelses- og rapporteringsmedarbeiderne. Per nå ikke en mangfoldsrapport.

Etiske retningslinjer

Vi følger den norske pressens omforente etiske regelverk i Vær varsom-plakatens regler og Redaktørplakaten.

Oppdragserklæring med dekningsprioriteter

Vi ble grunnlagt 7. november 2019.

Vi betjener et generelt publikum, men vårt fokus ligger i å rapportere på undertrykkelse i alle sine former. Enten det er basert på sexisme, homofobi, artsjåvinisme (diskriminering basert på art) eller ableisme (diskriminering mot funksjonshemmede).

Vi har et varierende antall rapporteringspersonell. Du kan finne de nåverende aktive engajserte på siden «Om oss«.

Publisering uten byline

Maxmedia skal til en vær tid gi ut alle tekster med byline (signatur, og som oftest title). I spesielle tilfeller, som oftest for insendte meninger, skal forfatteren få lov til å gå uten byline og være anonym om vi mener det finnes god grunn for det. Forfatteren får ikke lov til å være anonym for redaksjonen.

En god grunn til å få publisere noe uten byline kan være debatter på veldig hete emner og personen har fått eller har god kanskje til å bli truet eller sterkt hetset.

I visse tilfeller vil frivillige journalister i redaksjonen få utgi tekster uten ekte navn, og heller med et alias eller psudo navn. Ettersom Maxmedia er basert på frivillig engajement kan det være veldig krevende for enkelte som vil engasjere seg å utgi noe med sitt eget navn på grunn av deres jobb. De får derimot ikke være anonyme ovenfor redaksjonen.

Eierskapstruktur, finansiering, tilskudd og redaksjonell uavhengighet

Maxmedia eies og finanseres av Dyrenes Forbund, samt donasjoner som blir sent inn. Vi vil aldri ta betalt for å publisere artikler, vi reklamerer ikke og selger ikke din informasjon.

Dyrenes Forbund er en ideell forening som finansieres av donasjoner og har ingen direkte kontroll over Maxmedia. Redaksjonen styrer selv over hva som skal publiseres.

Redaksjon vår er uavhengig av kommersielle eller politiske interesser. Vi aksepterer ikke gaver, inkludert betalte reise, for å unngå interessekonflikt eller utseende av det. Når vi er avhengige av en organisasjon for et produkt eller tilgang til en hendelse, er vi transparente om forholdet og noterer det innen det aktuelle arbeidet.

Når det oppstår en interessekonflikt vil vi informere om dette i bunnen av den aktuelle artikkelen. Ettersom vi er få som skriver i et lite miljø vil det oppstå interessekonflikter, men vi vil oppretteholde vår integritet og når det er mulig unngå interessekonflikten.

Anonyme kilder

Journalister har plikt til ikke å avsløre informasjonskildene sine hvis de ber om å være konfidensielle. Unntaksvis, og av grunner som gjelder deres ære eller profesjonelle status, kan journalister avsløre slike kilder hvis redaktøren gir dem tillatelse til det. På samme måte, når det er særlig viktig informasjon involvert, har avisredaktøren rett til å kjenne forfatterens kilder, med det uttrykkelige forpliktelsen til ikke å avsløre dem.

Meninger skal ikke skjules bak uttrykk som brukes til å nevne påståtte informasjonskilder (‘ifølge observatører’, ‘som sagt av politiske analytikere’ og så videre).

Verifikasjonsstandarder (fakta-sjekking)

Vi følger Det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) ved Poynter sin retningslinjer for faktasjekking.

Denne nyhetsorganisasjonen forplikter seg til å gjøre sitt beste for å publisere nøyaktig informasjon på tvers av alt innholdet. Vi tar mange skritt for å sikre nøyaktighet: Vi undersøker påstander med skepsis; spørsmål om forutsetninger; utfordre konvensjonell visdom; bekrefte informasjon med fageksperter; og prøver å bekrefte hva kilder forteller oss ved å snakke med andre informerte personer eller konsultere dokumenter. Vi verifiserer innhold, for eksempel tekniske termer, statistikk osv., mot kildedokumenter eller gjør klart hvem som leverer informasjonen. Vi kan dele relevante komponenter i en historie med en primærkilde eller en ekstern ekspert for å bekrefte dem.

Vi står ved informasjonen som nøyaktig, og hvis den ikke er det, vil vi endre den så raskt som mulig og være gjennomsiktige med leserne våre om feilens omfang.

Vi guider journalistene våre til å stille følgende spørsmål når de dobbeltsjekker informasjonen i en søken etter sannheten.

  • Hvordan vet du?
  • Hvordan kan du være sikker?
  • Hvor er bevisene?
  • Hvem er kilden, og hvordan vet kilden?
  • Hva er støttedokumentasjonen?

Vi ønsker tilbakemelding fra våre lesere og kilder angående informasjonen vi publiserer. Vi kan nås på [email protected].

Annet

Personvernerklæring vår forklarer hva vi gjør med bruker dataen din, hvordan vi sikrer den, og hvordan du kan be oss slette dataen.

Debattregler forteller hvordan man blir godkjent for publisering i vår debattarena MaxMeninger.