Polen vedtok nærmest totalforbud av abort. Nå vil de fengsle motstanderne.

Marta Lempart er siktet for å arrangere demonstrasjoner i Polen. Aktor har nå lagt ned påstand om 8 år i fengsel.
Protest mot endringer i abortloven i Polen. Foto: Zorro2212/Wikimedia

Tiltalen mot Lempart er at hun har brutt og oppfordret til brudd på karantenebestemmelsene og dermed forårsaket en epidemiologisk trussel. Hun skal også ha fornærmet en polititjenestemann og støttet angrep mot kirker. Lempart har sagt seg ikke skyldig i samtlige tiltalepunkter. Og nekter å vitne i rettssaken mot henne.

Marta Lempart Foto: Marta Lempart

Endring i abortloven i Polen vekket sterke reaksjoner i oktober. Landet hadde allerede en svært streng abortlov. Den nye innskjerpingen innebærer at nesten samtlige aborter (98%), som hittil har vært lovlige blir forbudt.

I henhold til loven fra 7.januar 1993 var abort lovlig i kun tre tilfeller: 

  1. Når det er fare for kvinnens liv.
  2. Når graviditet skyldes voldtekt eller insest.
  3. Når fosteret er alvorlig og irreversibelt skadet. 

Avgjørelsen til den konstitusjonelle domstolen (majoriteten av dommerne der er valgt av det dominerende partiet i landet) fra 22.oktober fjerner muligheten til å ta abort i det siste tilfellet. I praksis betyr det at å ta abort i Polen blir ulovlig i de fleste tilfellene. 

Reaksjoner i Norge

Da jeg først spurte “Anna” om å fortelle meg om abortloven i hjemlandet hennes, himlet hun med øynene: “Hvor skal jeg begynne fra?” Vi avtalte å treffes noen dager senere slik at hun fikk tid til å få fram det hun syntes hva viktig å fortelle.  

Anna forteller at mens Polen var et kommunistisk land, prøvde den katolske kirken å hjelpe folk så godt den kunne. 

Men etter at kommunistiske regimet kollapset, skiftet kirken strategi. Nå jobber den med å utvide sin egen makt i samfunnet. Den jobber tett med de nåværende politikerne for å påvirke samfunnets lover og regler og de uttaler sin mening når det passer og når det ikke passer. Politikere på sin side ser i kirken noen som kan hjelpe dem å beholde sin egen makt. De vil gjerne vekke til live de katolske verdiene og flette dem inn i landets lovgivning. 

Lech Walesa – den første demokratiske valgt president i Polen (1990-1995) mener at mange prester har forlatt sine religiøse oppgaver, ansvar og roller i samfunnet fordi de har begynt å trives for godt med sin nye politiske rolle.   

Foto: Jindřich Nosek CC BY-SA 4.0

I følge Anna, så støtter ikke den unge generasjonen den katolske kirken noe særlig. Likevel, får kirken blande seg mer og mer inn i livene til det polske folk. 

Det som gjør Anna rasende er at den polske staten tar fra henne og alle andre polske kvinner retten til å bestemme over sin egen kropp. Endringene i abortloven vil bare føre landet tilbake i tid og gjøre det umulig å ta beslutninger om sitt eget liv som er i harmoni med ens samvittighet.

Det vil føre til mindre rettigheter for kvinnene og flere tragedier.

Tvinges til å få barn de ikke kan forsørge

Når det gjelder Polen, er den økonomiske hjelpen som slike familier får svært lav. Når det fødes et barn med funksjonshemmelse får familien et engangsbeløp av 4000 zloty (cirka 9200 kroner, innført i 2016 av sittende regjerende partiet). Ifølge opposisjonen er beløpet for lite i forhold til hva et slikt barn trenger.

I tillegg hvis en av foreldrene slutter i jobben sin for å ta seg av barnet (til det blir 18 år) får han eller hun 350 EUR i måneden. Dette kun hvis forelderen ikke har en annen inntekt som i praksis betyr ingen mulighet til å ta en deltidsjobb. Til rehabilitering kan disse barna få 90-110 zloty (200-250 NOK) hver måned til de blir 24 år. I følge Anna er det slik at om familien får tvillinger som trenger hjelp, så får de kun betalt penger for et barn.

Foto: Rudy og Peter Skitteriansa, Pixabay

De polske politikerne og den polske kirken er veldig opptatt av at hvert eneste foster skal få sjansen til å leve. I praksis tvinger de folk til å føde barn med funksjonshemminger uten å ta hensyn til alle konsekvensene for både barnet selv, for familien og samfunnet som helhet. I praksis føler polakkene at de må klare seg selv når disse barna blir født.

Forskningen på abort er tydelig

Forskning på abort har i flere land vist at antall aborter holdes stort sett på samme nivå, uansett hvilken abortlov som gjelder i landet. Lave tall på lovlige aborter går sammen med høye tall på ulovlige. Ulovlige aborter har en betydelig større risiko for kvinnens liv og helse som følge av komplikasjoner av disse prosedyrene. I land med en streng abortlov ender hele 50% av de uønskede graviditeter med abort (2015-2019), en økning fra 34% for perioden 1990-1994.

I følge FN er antallet utrygge aborter i land med strenge abortlover mer enn 4 ganger høyere enn i land med liberal abortpolitikk. Samtidig dør 3 ganger flere kvinner ved abort i land med strenge abortlover i forhold til land med liberale abortlover.

Forbudet på aborter i Polen vil føre til mer abort-turisme til land der abort er lovlig,  men kun for de som har råd til det. Resten må finne seg i å ta utrygge aborter eller føde et barn som de ikke er i stand til eller ønsker å ta seg av. 

Fordømmelse i EU parlamentet

Også i EU-parlamentet har lovendringen vekket harme. En rekke EU-lovgivere hevdet på tirsdag at den er et grunnleggende brudd på kvinners rettigheter. Den tyske EU politikeren Terry Reintke (De Grønne), beskyldte den konservative polske regjeringen for å gjøre landet til “et sted der menn vil ha kontroll over kvinners kropper.” Hun ba EU-kommisjonen handle for å forsvare kvinner og demokrati bredere i Polen.

Vera Tax EU politiker fra Nederland kritiserte Polens myndigheter kraftig og mente at deres forfølgelse av Marta Lempart var en del av en systematisk knebling av opposisjonen i Polen.

Likevel erkjente EUs likestillingskommisjonær Helena Dalli at EU ikke har noen juridisk kontroll over hvordan medlemsland regulerer abort, men hun så på endringen som et tegn på forverring.