Europaparlamentet stemmer mot å holde dyr i bur

Europaparlamentet oppfordrer EU-kommisjonen til å gjøre det ulovlig å holde landbruksdyr i bur i hele den Europeiske Unionen innen 2027.
Fiksert purke fra norsk griseindustri, 2019. Foto: Nettverk for dyrs frihet

I dag, 10. juni 2021, oppfordret Europaparlamentet EU-kommisjonen til å gjøre det ulovlig å holde landbruksdyr i bur i hele den Europeiske Unionen innen 2027, ved å vedta resolusjonen “End the Cage Age European Citizens’ Initiative (ECI)”.

Resolusjonen ble vedtatt med overveldende flertall. Av medlemmene i Europaparlamentet (MEPs) var 558 stykker for, 37 mot og 85 avsto fra å stemte. Med dette ber parlamentet kommisjonen om å revidere det aldrende EU-direktivet om landbruksdyr, direktiv 98/58/EF, for å fase ut bursystemer i landbruket.

Resultatet fra voteringen i det  Europaparlamentet. Foto: Europaparlamentet

Kampanjen “End the Cage Age” ble signert av 1,4 millioner mennesker over hele Europa, og skal være støttet av over 170 organisasjoner, forskere og representanter for næringslivet i følge Compassion In World Farming (CIWF) som var med å starte initiativet.

Over 300 millioner dyr skal ifølge CIWF bli holdt i bur innenfor EU. I Norge har vi i stor grad gått bort ifra dette, men fortsatt den dag i dag blir flere titusener eggleggende høns holdt i bur der hver høne har mindre enn et A4 ark, mens det også er fullt lovlig å fiskere purker i griseindustrien.

Fiksert purke fra norsk griseindustri, 2019. Foto: Nettverk for dyrs frihet

I EU blir også kalver, kaniner, gjess og andre fugler satt i bur, som forhindrer dem i å utføre grunnleggende naturlig atferd.

Parlamentet ble enige om at praksisen må ta slutt. Det ble også fremhevet et behov for å sikre at alle produkter som selges i EU, inkludert importerte, overholder fremtidige burfrie standarder.

Nødvendigheten for å gi tilstrekkelige insentiver og økonomiske programmer for å støtte bønder gjennom overgangen ble også tydeliggjort. I tillegg oppfordret EU-parlamentet kommisjonen til å komme med forslag om å forby tvangsfôring av ender og gjess for produksjon av foie gras.

En gås i et bur i fransk Foie gras produksjon. Bilde: Animal Equality

Parlamentet presset også kommisjonen til å øke hastigheten på gjennomgangen av EUs dyrevelferdslovgivning og ba om at dette skulle gjøres innen 2022 i stedet for sent i 2023. Dette vil bidra til å sikre at forbudet blir innført innenfor mandatet til den nåværende kommisjonen, som forlater embetet i 2024.