Tyskland vil forby kverning av levende kyllinger

Foto: Cico Zeljko, Pixabay

Den tyske Regjeringen godkjente et utkast fra landbruksminister Julia Klöckner om å endre på dyrevelferdsloven. Om det blir vedtatt vil det bety at det blir forbudt å kverne kyllinger levende fra 1. januar 2022 i Tyskland.

Den grufulle praksisen med å kverne timergamle kyllinger levende i eggindustrien har vært gjenstand for offentlig kritikk i årevis. Nå har Julia Klöckner oversendt et forslag til Forbundsdagen som vil stemme over lovutkastet.

Foto: Sandu Stefan, Pixabay
Kvernes levende fordi de ikke legger egg. Kyllinger som bare er noen få timer gamle blir sortert ut og kvernet. I 2019 ble over 45 millioner hannkyllinger kvernet opp levende i Tyskland.

Ny teknikk

Ny teknikk gjør at kjønnet kan forutsies før kyllingen klekkes. Dermed slipper hannkyllinger å klekkes ut bare for å kvernes levende innen et døgn fordi de ikke kan legge egg.

Imidlertid er dette vanligvis bare mulig etter 9 til 14 dager – kyllinger klekkes etter cirka 21 dager.

– Forbudet er et skritt i riktig retning, skriver PETA Tyskland på sine hjemmesider. – Men uavhengig av den nye loven vil millioner av kyllinger, høner og haner i verpehøne og eggindustrien lide i flere år til.

Foto: Henri Van Ham, Pixabay

Kyllingembryoene føler nemlig smerte i egget etter bare syv dager. Det er derfor planlagt en innstramming av loven fra 2024, da skal hannkyllingene sorteres ut før den syvende inkubasjonsdagen. Ministeren begrunner dette to-trinns forbudet med at industrien trenger nok tid til å tilpasse seg.

Ikke bare hannkyllinger

Men det er ikke bare guttene som blir kvernet levende også tonnevis av kvinnelige kyllinger drept kort tid etter fødselen. Klekkerier produserer alltid for mange dyr i tilfelle færre kyllinger klekker ut enn forventet. Dette er fordi klekkeriene må levere et nøyaktig antall høner. – En makaber forretningsmodell! skriver PETA.

Kritikere i Tyskland sier dette kun vil virke konkurransevridende og at andre land vil ta over leveringen av egg til tyske forbrukere. Klöckner svarer kontant at andre land vil følge etter.

Norge kverner 3 millioner levende kyllinger hvert år.

Også Norge kverner kyllinger levende. I følge NRK blir 3 millioner av hannkyllinger drept hver år fordi det ikke er økonomisk lønnsomt å oppdra dem. I Norge er det ingen planer om å forby dette til tross for at paragraf 3 i lov om dyrevelferd sier: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»