Toppløse demonstranter sperrer veien utenfor Nortura i Oslo

Demonstrantene som er innsmurt i «blod» sperrer trafikken utenfor hovedkontoret til Nortura og Animalia i Oslo.
Toppløs demonstrant foran Nortura Foto: Silje van der Meeren
Toppløs demonstrant foran Nortura Foto: Silje van der Meeren

Saken oppdateres

I følge talsperson Veronika Andersson utføres aksjonen for å skape oppmerksomhet rundt slakteindustriens kontroversielle hemmelighold knyttet CO2-gassing av griser på norske slakteriet. 

#VisOssInnsiden-kampanjen

DxE har siden 2019 kjørt kampanjen Vis oss innsiden der vi over lang tid har bedt slakteriindustrien gi forbrukerne et uredigert og ærlig innsyn i gassfellene der griser blir gasset med CO2 før slakt. Målet med kampanjen er øke den generelle bevisstheten for hvordan dyr behandles og gi forbrukeren en reell mulighet til å velge om de gjennom sine kjøpsvaner ønsker å støtte industriens behandling av dyr. 

– Nortura driver med dyreplageri

Andersson sier i en uttalese til Maxmedia: «Sett i lys av den senere tids avsløringer knyttet til problemene i griseindustrien og Norturas totalt feilslåtte dyrevelferdsstrategi, så er det stor grunn til å tro at Nortura/Animalia bevisst lyver og fører sine forbrukere bak lyset om hva som foregår på norske slakterier. Industriens konsekvente avslag om å gi forbrukeren innsyn i gassfellene styrker bare vår mistanke om at de driver med systematisk og lovlig dyreplageri – og at de ønsker å fortsette med det fordi det lønner seg økonomisk» 

Hovedkontoret til Norges største slakterikjede Nortura og Animalia ligger på Løren i Oslo hvor demonstrantene demonstrerer toppløse. 

Ber om livestream fra gassfeller

DxE og andre organisasjoner har over flere år bedt Nortura, Furuseth slakteri og Fatland om å få filme en hel arbeidsdag inne i en gassfelle. Filmingen skal enten livestreames eller publiseres offentlig uten at hverken DxE eller industrien får mulighet til å redigere videoen. Grunnen til dette er at industrien selv altfor lenge uforstyrret har fått presentere påstanden om «verdens beste dyrevelferd» ovenfor sine forbrukere. DxE utfordrer derfor påstanden og ber om totalt innsyn. 

Forskning: – Gassing er smertefullt og ekstremt angstfremkallede

Forskning fra Sverige og Europa konkluderer med at gassing med CO2 er smertefullt og angstfremkallende. Forskere har anbefalt utfasing av gassen i forbindelse med slakt av griser. Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) har uttalt seg kritisk om bruken av CO2-gass etter deres forskning på metoden. Lederen av forskningsgruppen, professor emeritus Bo Algers, beskriver hvordan CO2-gass påvirker grisene slik: «Det er en ekstremt angstfremkallende måte for grisen å bli bedøvet på, siden innholdet av karbondioksid er så høyt som 90 prosent. Gassen brenner ved innånding. De prøver å få luft ved å klatre oppover i buret, oppå hverandre.»

Film fra Sveriges Lantbruksuniversitet, som viser gassing av griser med CO2.

Matilsynet og Animalia om gassing

Mattilsynet har tidligere beskrevet gassing i forbindelse med en tilsynssak ved Fatland: «bedøvelsesprossesen i seg selv som svært smertefull og stressende ved bruk av karbondioksid». I følge Animalia er utformingen av gassfellene på norske slakterier utformet annerledes og grisenes reaksjon på eksponering for CO2 kan derfor ikke direkte overføres til forsking gjort i utlandet. Animalia har over en periode på to år utsatt et forskningsprosjekt på norske forhold. Forskningsprosjektet skulle starte høsten 2019. Talsperson Andersson sier at DxE sitt krav er at norsk slakteriindustri tar både grisene og sine forbrukere på alvor. Derfor krever de åpenhet og innsyn. Nå. 

Se demonstrantene bli arrestert og båret bort av politiet

DxE Oslo la ut denne videoen som viser noen av demonstrantene som blir båret bort.

Skjermbilde fra DxEs video på Facebook.

https://www.facebook.com/dxeoslo/videos/4646238812067202

Fakta om DxE

Direct Action Everywhere (DxE) Oslo er en del av et verdensomspennende nettverk av grasrotsaktivter som kjemper for dyrs rettigheter. DxE benytter seg av ulike ikke-voldelige direkte aksjonsformer som ordensforstyrrelser, undersøkelser av steder som holder dyr, og redder dyr fra fabrikkgårder. Intensjonen bak DxE er over tid å endre kulturelle, sosiale og politiske normer for å på så måte endre lovverket til å ulovliggjøre artssjåvinisme.