Familiehund skutt og drept – dom 45 dager

hund død
Bentley etter å ha blitt skutt, drept og nedgravd i jorden og fått halsbåndet fjernet. Foto: privat

Bentley, en livlig, glad og høyt elsket familiehund var bare 3 ½ år da han ble skutt, drept og nedgravd av naboen sin, en 56 år gammel bonde i Nedre Telemark. Hendelsen fant sted fredag 11. mai 2018, og bonden påstår han trodde det var en ulv han skjøt. I følge en artikkel fra Dagbladet skal han ha sagt til sin kone at han hadde skutt en skabbrev. 

Gravd ned

Bonden skal ha gravet ned hunden like ved huset sitt, samtidig som han fortalte letemannskapet, inkludert Bentleys familie som lette etter han at det var en skabbrev han hadde skutt og kjørt vekk. Hele denne tiden lå Bentley nedgravd under et tynt lag med jord.

to hunder på gress
De gode vennene Bentley til venstre (3 ½) og Dingo (6) Foto: privat

Ulike forklaringer

I dommen står det at “retten har også vurdert tiltaltes atferd etter hendelsen, ved at han gravde ned hunden og ga ulike forklaringer til letemannskapene om skuddene som hadde blitt hørt fra eiendommen hans.”

Bonden ble 24. mai 2019 satt under tiltale ved Nedre Telemark tingrett for overtredelse av Dyrevelferdsloven, og ble frikjent med en enstemmig dom. Saken ble deretter anket til lagmannsretten der mannen 05. juni i år ble ilagt en fengselsdom på 45 dager.

I dokumentene fra dommen fremkommer det at bonden skal ha hatt et godt sikte da han skjøt, i tillegg til at han skal ha observert Bentley en stund før han skjøt og drepte han. Kikkerten som ble benyttet var av merket Carl Zeiss som beskrives å være i øverste klasse. Med klar optikk og 6x forstørrelse i kikkerten blir forklaringen at han trodde han skjøt en ulv eller rev mindre troverdig. 

Bentley var en blanding mellom labrador og border collie, og hadde svært få likhetstrekk med en ulv i tillegg til at han hadde halsbåndet sitt på seg. Lagmannsretten trekker også frem som tvil til den anklagedes forklaring at bonden selv både er jeger og hundeeier og derfor er svært vant med både hunder og andre slags dyr. De peker også på at bonden sine handlinger bærer klart preg av forsøk på å skjule drapet på Bentley.

I følge Hundeloven paragraf §15 er avliving lovlig kun dersom hunden utgjør en klar fare for husdyr, tamrein eller hjortevilt. Avlivingen skal da skje på korrekt måte etter loven, men det skal være aller siste alternativ. Videre i §16 skal man melde fra til politiet straks etter avlivingen.

hund på sofa
Hunden Bently og vergen sin. Foto: privat

At flere uskyldige, pelskledde familiemedlemmer har blitt drept med vilje er ikke unikt.

  • Den 22 februar 2016 ble Koda skutt og drept, kun 1 1/2 år gammel. [1]
  • I 2019 ble Jasper på 8 år skutt og drept. [2]
  • Sommeren 2014 ble Tønes brutalt drept. [3]
  • I 2017 ble 8 år gamle Baltus skutt og drept på samme måte. [4]

Dette er kun noen av mange lignende hendelsene som finnes. Ingen av hundene skal ha hatt likhetstrekk med ulver.