Bonde dømt for grov dyremishandling, får beholde 55 kyr

kyr på melkegård i sverige
Bilde fra en inspeksjon på en melkegård. Utført av Djurrättsalliansen i 2018. Foto: Djurrättsalliansen

Bonde fra Valdres i 50-årene er dømt for dyremishandling i form av vanskjøtsel. Han ble påbudt aktivitetsforbud som kan oppheves ved søknad til Mattilsynet, men får likevel tillatelse til å ha 55 kyr. Bonden fikk 7 måneders fengsel, men ble ikke idømt saksomkostninger eller strengere straff på grunn av hans dårlige økonomi.

Fra februar 2019 til 7. juni 2019 skal en bonden fra Valdres i 50-årene ha gitt minimalt med tilsyn til ca. 30 kyr (storfe) og håpet på at de fikk tilstrekkelig med drikke fra et “automatisert vannsystem”. Bonden skal ha tatt over familiegården i 1992 og har over 25 år med erfaring med produksjonsdyr. Han skal ha levert melk til Tine og i tillegg fått inntekter fra slakt og statlige tilskudd.

Grovt brudd på dyrevelferdsloven

Bonden skal ha brutt flere deler av Dyrevelferdsloven: §37 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 2 og Dyrevelferdsloven § 37 annet ledd, jf. første ledd, jf. § 23 første ledd. Den øvre strafferammen er på 3 år.

To uker før kyrne ble hjulpet av Mattilsynet og veterinærer skal en produksjonsrådgiver fra Tine ha kommet etter å ha bli kontaktet av bonden for hjelp med administrative oppgaver. Først andre gangen produksjonsrådgiveren kom viste bonden frem hvordan dyrene hadde det.  Bonden sa «her er det noe du helst ikke vil se» når han viste fram forholdene i fjøset. Han skal under hele perioden vært klar over at dyrene ikke hadde det bra.

Utleier av lokalet der kyrne befant seg, forklarte at han en gang i løpet av våren 2019 hadde kjørt forbi og reagert på at kuene sto inne på fjøset og «skrek».

Visste hva han gjorde

Bonden skal visstnok ikke «ville se dem i øynene», derfor slapp bonden rundballer fra en luke i stedet for utføre stell. Retten skrev – Han er fullt klar over at han ikke har gjort dette på en måte som står i samsvar med det ansvaret han hadde som dyreholder.

I sin begrunnelsen skrev retten følgende: “Retten finner likevel at tiltaltes unnlatelser også kan tilskrives yrkesstolthet og skam over å vise for omverdenen hvor langt situasjonen hadde gått – altså forhold som ikke skyldes en underliggende psykisk lidelse.”

Påstår dårlig psykisk helse var grunnen

Bondens forsvar var at han var under store psykiske lidelser. På et tidspunkt skal han ha truet med å ta livet sitt.

I retten kom det frem at – Tiltalte ble hentet i ambulanse og senere lagt inn på psykiatrisk avdeling, blant annet på grunn av selvmordsfare. Han ble i psykiatrisk avdeling i 2 måneder.

“Svømte” i sin egen avføring

Mattilsynets rapport inkluderte – “Bilder og video fra fjøset viser flere dyr som står apatiske med møkk til over knærne uten noe sted å hvile seg, samt døde dyr som ble funnet i gjødselen” og “I Mattilsynets rapport vises det til at kadavrene var i ulik oppløsningsgrad, men at fire av dem var hårløse og trolig har vært døde lenge”.

Syv dyr ble funnet døde i avføringen, en ble avlivet umiddelbart etter evakuering, og to andre dagen etter. Senere ble 15 av kyrne drept på et slakteri.

– Inspektør og veterinær Astri Ham bemerket i retten at dyrene ut fra et etisk perspektiv ikke burde ha vært sendt til slakt for å bli menneskemat, på grunn av det de har vært gjennom.

Han er nå tilbake til arbeid, men med færre kyr og flere som hjelper og passer på. Men han har fortsatt ansvaret, selv etter dommen.

Startet signaturaksjon for dyrene som sviktes

Dette er nok et eksempel som viser hvor elendig rettsvern dyr faktisk har. Dyr skal ikke lide, og dyremishandling må slås hardt ned på av både Mattilsynet og rettssystemet, uttalte Norunn Haugen til Avisa Valdres. Haugen som har operert undercover i flere år i griseindiustrien skal ha blitt så provosert av det hun så da og i slike saker som dette at hun startet en signaturaksjon kalt: dyrekriminalitet.no.

I et Facebook innlegget kommenterte hun følgende: – I flere år har jeg fulgt med på Mattilsynets og politiets arbeid med dyremishandling, og igjen og igjen ser jeg hvordan dyrene sviktes av dem som er satt til å ivareta rettsvernet deres.

NOAH ber om bedre oppfølging

NOAH har også reagert på saken og opplyser på sin side at de vil sende et brev til Mattilsynet og be om at dyreholdet til mannen bør oppfattes som et risikodyrehold som betyr at det bør gjennomføres tilsyn jevnlig hver måned.

Rettens begrunnelse for straffen var som følgende

  • Retten er bekymret for at bonden setter for mye press på seg selv til å gjøre familiegården økonomisk igjen, som var mye av grunnen til den opprinnelige fysiske lidelse.
  • Retten mener han er skikket til å drive gård på grunn av sin lange erfaring.
  • Saksomkostninger idømmes ikke fordi bonden har en veldig stram økonomi.
  • Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen, med det forbehold at hans forsett ikke omfattet graden av utvist skyld.
  • Fikk 1 måned strafferabatt fordi han meldte seg skyldig.
  • Bonden forbys inntil videre å eie, holde, stelle, bruke eller ha tilsyn med produksjonsdyr i næringsmessig husdyrdrift, med unntak av 55 storfe som skal oppstalles på eiendom i Valdres. Forbudet kan oppheves helt eller delvis av Mattilsynet etter søknad.