Aksjonerte mot oppdrettsindustrien

aktivister og politi
Aksjonister utkledd som laks har limt seg fast til inngangen av Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Emma Arnold

I forbindelse med Oslo-opprøret til Extinction Rebellion på mandag utførte aksjonister i søsterorganisasjonene Animal Rebellion og Direct Action Everywhere en sivil ulydighet-aksjon i Oslo. Mandagens aksjoner har tilsammen ført til over en million i bøter til aktivistene.

Ved å lime seg fast til dørene i Nærings- og fiskeridepartementet ønsket aksjonistene å tvinge frem en debatt rundt fiskeoppdrett og Norges økonomiske interesser.  – Oppdrettsnæringen er uetisk både med tanke på dyrevelferd, miljøvern og klimautslipp, sier Marte Bjerke i DxE.

Døde dyr og dårlig velferd

I 2018 ble det slaktet 1 281 872 tonn oppdrettslaks. Dette tilsvarer 272 738 723 individer som har levd et liv i fangenskap, tett i tett med andre fisk, der de ikke får oppfylt sine naturlige behov.

I tillegg til oppdrettsfiskene dør det årlig 50 millioner rensefisk i de norske oppdrettsanleggene.

Import

Norge importerer 800 000 tonn soya i året til fiskefôr. Soyaen kommer hovedsakelig fra avskogede regnskapsområder. Dette er nok soya til å dekke energibehovet til over 4,3 millioner mennesker hvert år.

Appeller og disco. Aksjonistene holdt også Disco og appeller under aksjonen. Video: Aleksandra Perpetua

Miljøkonsekvenser

I følge DxE drukner sjøbunnen i avføring og ubrukt fôr. I tillegg benyttes kobber som dreper marint liv, sammen med titusenvis av tonn med avlusningsmidler og kjemikalier.

Aksjonistene mener departementet  ikke vet hva de driver med. Eller så prøver de bevisst å forbigå det norske lovverket når det kommer til trafikklyssystemet som brukes i oppdrettsindustrien.

 – Nærings- og fiskeridepartementet setter norske kystområder i fare. Nå er det på tide at de tar ansvar og rydder opp, sier Marte Bjerke

limrester
Rester etter at aksjonistene limte seg fast med superlim. Foto: Marte Bjerke

Krever handling

Aksjonistene har fire krav. For det første, at fiskeriministeren vedgår at oppdrettsnæringen er i konflikt med dyrevelferdsloven §3. Som sier: “Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”

Deretter at Havforskningsinstituttet ikke lenger skal være underlagt Nærings-og fiskeridepartementet. Noe som gjør at forskningen kan føle seg pålagt å ta hensyn til næringen over miljøhensyn.

De krever også at Nærings- og fiskeridepartementet umiddelbart starter en handlingsplan for å avskaffe oppdrettsnæringen innen 2030. Og at Norge umiddelbart stopper all import av soya til oppdrettsnæringen.

– Norske politikere må våkne opp. Dette er en næring som ikke er bærekraftig. Den har 16% dødelighet i merdene før de slaktes. Det betyr 53 millioner fisk hvert år som dør av sykdom og trengsel, sier Marte Bjerke i DxE.