Aksjonerte for å stoppe slakt

Aktivist lagt i bakken av politiet etter å ha blitt bært bort fra porten hvor de sperret for slik at museet ikke fikk tak i grisene. Foto: Espen Xandrius Leinæs
Aktivist lagt i bakken av politiet etter å ha blitt bært bort fra porten hvor de sperret for slik at museet ikke fikk tak i grisene.
FOTO: Espen Xandrius Leinæs

12. oktober gjennomførte om lag 50 aktivister fra Norge og Sverige en aksjon ved Eidsvoll Bygdetun i regi av organisasjonen Direct Action Everywhere (DxE). Aktivistene lenket seg fast med kjetting og sykkellåser for å forsøke å hindre slaktingen av to griser i underholdningsøyemed.

– Vi krevde at grisene skulle slippe å dø for underholdning. Målet var å få Eidsvoll museum til å gi fra seg grisene og overlate ansvaret for de til en frigård hvor de kunne leve ut sine liv.

– Ettersom museet ikke etterkom aksjonistenes krav ble både museet, medlemmer av Bygdetunets venner og to slaktere anmeldt for dyremishandling, sier Marte Bjerke pressekontakt for DxE. Det er i følge dyrevelferdsloven ulovlig å drepe dyr når det er et element av underholdning i dette. Til sammenligning ble NRK av riksadvokaten nylig ilagt bot etter at programmet Satiriks tok livet av to fisker. Satiriks argumenterte for at deres stunt var undervisning, men Riksadvokaten konkluderte med at «det er fullt mulig å formidle det aktuelle budskapet på andre måter enn å drepe levende fisk»

En gris slaktet

«Arrangement som dette bidrar til normalisering av vold mot dyr. Det er også en form for indoktrinering av barn som gir de et inntrykk av at dyr er ting vi kan utnytte og gjøre hva vi vil med», sier Marte Bjerke.

De to grisene som skulle slaktes foran publikum på museet er representanter for de mer enn 4200 grisene som slaktes hver eneste dag i Norge, i følge DxE. På grunn av aksjonen ble kun en av de to grisene slaktet. Noen dager senere var også hun borte, sier Veronika Hagen, Politikontakt for DxE til Maxmedia.

Det er slett ikke nødvendig å slakte disse dyrene bare for å illustrere hvordan slakt ble gjort i gamledager. Om Eidsvoll museum synes det er viktig å formidle slakt slik det ble gjort, kan det isteden arrangeres filmvisning eller gis skriftlig informasjon.

Aksjonistene reagerer på unødvendig behandling fra politiet

Aksjonen tiltrakk seg et stort oppbud av politi. Minst ti politibetjener overvåket aksjonen. Likevel oppstod det en situasjon hvor politiet begynte å bære bort noen av de fastlenkede aksjonistene på uforsvarlig vis.

Veronika Hagen Andersson snakker med politiet under aksjonen.
Foto: Espen Xandrius Leinæs

«Jeg ble ekstremt skuffet over akkurat den episoden og vi filmet det som skjedde. Det var helt tydelig at det de gjorde var unødvendig smertefullt og farlig.»

Bortsett fra denne ene episoden var politiet profesjonelle og oppførte seg eksemplarisk.

DxE utfører alltid aksjoner på en ikke-voldelig og fredelig måte etter inspirasjon fra tidligere rettighetskamper, sier Andersson.

Vil ha slutt på slakt av dyr for underholdning

– Det er på tide at politiet og Mattilsynet begynner å håndheve lovverket slik at det blir slutt på tradisjonen med å slakte dyr på julemarkeder og lignende arrangementer i fremtiden, sier Andersen. og fortsetter: – Vi synes det er på tide at museet slutter å undertrykke og drepe uskyldige dyr for underholdning og under påskudd om undervisning.

Dialog førte ikke frem

DxE sier de har vært i kontakt med museet flere ganger for å få til en dialog. Vi har kommet med ulike forslag for å få de til å avlyse slaktedagen og å la grisene få leve. – Museet kan umulig si de er overrasket over denne aksjonen etter vår tidligere dialog. Dette kunne fint vært unngått. Det eneste de har tilbudt oss har vært et møte i løpet av vinteren, sier Andersson. De har nektet å å gi grisene en sjanse, så da så vi bare en siste mulighet: Å aksjonere.

Museet: -Vi har vårt på det tørre

Hva sier dere til at DxE har anmeldt dere for dyremishandling? – Vi har vårt på det tørre, vi har avtale med Mattilsynet og har drevet med dette i 16-17 år, sier Avdelingsdirektør Trine Grønn Iversen. – Om DxE vil anmelde oss for dette, får de bare prøve det. Ellers har vi ikke mer å tilføye i denne saken.

Det var mye politi tilstedet under hendelsen var det noe dere hadde bedt om? – Vi hadde snakket med politiet og bedt om to politibetjenter. Politiet selv tok en avgjørelse og valgte å stille med 10 istedet.