Kjøttbransjens uspiselige propaganda

Få bransjer er så hårsåre og så uredelige i sin kommunikasjon som kjøttbransjen.

Siste eksempel er Fagbladet Kjøttbransjen hvor redaktør Per Sleipnes kommer med følgende parodiske utsagn: «MatPrat er en konstruksjon som er finansiert av norske bønder for å løfte produktene nettopp fra disse dyktige norske bøndene, det vil si norsk kjøtt og egg. Basta!» Om han mente det skulle hjelpe MatPrat er uvisst.

Det manes til ro og fakta. Dessverre har han få av sistnevnte på sin side. Han kaller kritikken av MatPrat for løgnaktig propaganda og hopper over på en stråmann om at vegetarfolket ønsker mer import. Selv om importbehovet vil synke om vi reduserer kjøttforbruket. I Norge dyrker vi dyrefôr på 70% av arealet som egner seg til å dyrke menneskemat. Soyaen i dyrfôret alene kunne dekket hele norges befolkning sitt proteinbehov. 

Sleipnes mener dyrene i kjøttbransjen gir oss sunn og god menneskemat i en magisk gave. Ikke forstår jeg hva han mener med sunn, og ikke hvorfor han tror dyrene gir oss dette.

Mer grønt er sunt

Samtlige seriøse fagetater fra det norske Helsedirektoratet til Amerikanske Harvard universitet sier det samme.

Mer grønt er sunt.

Mer grønt er sunt.

I rapporten «Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostholdsråd» har direktoratet selv beregnet at et mer plantebasert kosthold, med mindre rødt og bearbeidet kjøtt, ville spart Norge 18 milliarder kroner per år i helsetjeneste-utgifter, sykemeldinger og uføretrygd. 

Gave?

Å stjele liv og helse fra dyrene og deretter kalle det en gave du har fått, faller på sin egen urimelighet.

Dyrene “gir” oss ingenting, vi “tar”. Vi tar kalven og kalvens melk fra moren. Vi tar lammene fra mødrene sine.

Vi slakter og parterer kroppene deres for eget forgodtbefinnende.

Ingen dyr gir oss dette. 

Foto: Artemtation, Pixabay

Jeg forstår at vi er uenige om dyrehold, men omskrivinger av virkeligheten på denne måten minner om nettopp propaganda. Noe Sleipnes så sterkt tar til orde mot.

Eventyrstund for voksne

Deretter maler Sleipnes et bilde om naturmangfold og vårt vakre kulturlandskap. Han kan godt foretrekke kulturlandskap for min del, men da bør han ikke skjønnmale hva det har kostet oss. 

Over to tredjedeler av Norges jordbruksareal kunne blitt tilbakeført til vill natur. At monokultur og beitelandskap har ført til større artsmangfold er ikke bare feil. Det er løgn. 

MatPrat sitt egentlige oppdrag – spis mer kjøtt

En ting er vi enige i. Matprat forsøker å fortelle det norske folk om fortrinnene det norske kjøttet har. Men problemet er ikke at det blir misforstått. Problemet er at markedsføringen, propagandaen og løgnene fører til mer import og er skadelige. De er skadelige for dyrene, for oss mennesker og for naturen.