Katastrofe for fremtidige generasjoner?

Under spalten “Faglig snakka” i Nationen forfekter Trond Ivar Qvale den 14. april flere myter om jordbruk, helse og klima. Er virkelig et utelukkende plantebasert kosthold en katastrofe for fremtidige generasjoner? Nei, selvsagt ikke.
Brokkolibombe. Illustrasjon basert på bilder fra Pixabay
Brokkolibombe. Illustrasjon basert på bilder fra Pixabay
Faksimile fra Nationen
Faksimile fra Nationen

Grønnere kosthold med mindre mengder kjøtt er en økende trend i hele verden, Norge inkludert. Samtlige fagpanel oppfordrer oss til å spise grønnere og kutte ned på kjøtt, fordi dette er både bra for helse, klima og dyrene. Qvale er redd for at hele Norge legger om til vegansk kosthold, og skriver at beitende dyr er viktige for næringskjeden. 

For det første er Qvales frykt er irrasjonell. Det er ikke realistisk at hele Norge blir veganere over natta. I mellomtiden kan andelen kjøtt i norsk kosthold trygt reduseres til den mengden nordmenn spiste for 30 – 50 år siden. 

Myter om beite

Kuer og sauer beiter, i motsetning til elg og rein, kun om sommeren.
Foto: Klaus Reiser, Pixabay

Det er mange beitende dyr i norsk utmark allerede, både elg, hjort og rein. Disse bidrar både til økosystemene og alle de prosessene som skjer i naturen som Qvale beskriver i sitt innlegg. 

Men de norske beitende husdyr som han snakker så varmt for legger beslag på verdifull matjord, både i Norge og i utlandet. Mesteparten av året står de inne i fjøs og spiser det som er dyrket og høstet med traktor – både høy og kraftfôr. 

Dette har lite med beite å gjøre, og slike husdyrhold legger dermed beslag på mye jord der menneskematen kan dyrkes direkte, både inn- og utlands.

Regjeringen skriver i tillegg at 2/3 av norske matkornarealer, altså der menneskemat kan dyrkes direkte, brukes idag til å dyrke mat til norske husdyr.

Grønn trend er bra for helsen

Rotgrønnsaker. Foto: Rita E, Pixabay
Helsedirektoratet skriver at «Et plantebasert kosthold er forbundet med lavere risiko for blant annet høyt blodtrykk, overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft.»  Foto: Rita E, Pixabay

Mange nordmenn oppgir i spørreundersøkelser at de vil spise grønnere og kutte ned på kjøtt. Alle burde være glad for dette, siden samtlige seriøse fagetater fra norske Helsedirektoratet til Amerikanske Harvard universitet sier det samme. Det er godt dokumentert at 55 % norske menn og 33 % norske kvinner spiser helseskadelig mye rødt kjøtt, og at 80 % nordmenn inkludert barn spiser helseskadelig mye mettet fett, der hovedkilden er meieriprodukter etterfulgt av rødt kjøtt.

For de over seksti tusen familiene som alvorlig rammes av hjerte og karsykdommer hvert år så er jeg temmelig sikker på hva jeg ville sett på som et problem for folkehelsa.

Katastrofe for fremtidige generasjoner?

Qvales innlegg er et sammensurium av malplasserte spark mot industrielle produkter, dårlig gjennomtenkte teorier om menneskers hjernestørrelse og tankefeil om at det naturlige alltid er bra. Han ser på det som en katastrofe for fremtidige generasjoner om vi går over til plantebasert kosthold. Jeg ser på vår behandling av dyrene og våre medmennesker som en pågående katastrofe.