Til minne om forsøksdyr

aper som blir testet på
Dyretesting på apekatter i Tyskland, 2019. Foto: Cruelty Free International (CFI)

I dag er det forsøksdyrenes dag. Denne dagen har eksistert siden 1979 med det formål å bevisstgjøre alle de millioner av ikke-menneskelige dyrene som blir utnyttet og undertrykt i dyreforsøk. Å si at denne dagen er nødvendig ville være en stor underdrivelse, gitt at organisasjonene som utsetter individer av andre arter for disse dyreforsøkene gjør alt for at publikum skal glemme at de til og med eksisterer.

En av organisasjonene som utfører dyreforsøk finner du på Karolinska Institutet i Solna, Sverige. Det er et sted der det mangler åpenhet, der alle ofre holdes skjult bak låste dører omgitt av gjerder dekorert med piggtråd. Å kunne jobbe uforstyrret i det skjulte er viktig, slik at vi på utsiden ikke skal ha muligheten til å se den marerittlignende virkeligheten som er hverdag for individene som plages på innsiden.

Karolinska Institutet ønsker ikke at vi skal se de undertrykte individene fanget i bur, med skremte øyne som ser ut i et miljø der de ikke kan få utløp for sin naturlige atferd. De vil heller ikke at vi skal se stresset, panikken eller høre skrikene deres. Det beste for disse organisasjonene er hvis vi ikke tenker på disse individene i det hele tatt, og spesielt ikke som individer med rett til egne kropper og sitt eget liv.

På laboratoriet ved Karolinska Institutet plages mange individer av forskjellige arter – alle like forsvarsløse og verdige et bedre liv. Videre er dette laboratoriet det eneste i Skandinavia som fremdeles bruker aper i dyreforsøk. Apene kommer fra avl der levekårene er under all kritikk. Transporten av aper til Sverige har også blitt kritisert, og i det siste ble det notert en sak der flere aper døde under transport på grunn av omsorgssvikt.

Å holde primater i fangenskap er vanskelig og innebærer risikoer og problemer for apene, selv utenfor forsøkene. Det har vist seg at laboratoriet har hatt hendelser der individer som ikke trives sammen, har begynt å krangle og sloss i så stor grad at de hadde amputert fingre, dype kutt, skader og utslåtte tenner. Det har også forekommet at aper har satt seg fast i buret der de har blitt kvalt. I ett tilfelle ble en ape avlivet på grunn av ekstrem avmagring og flere ble avlivet på grunn av alvorlige sårskader. Kontinuerlig kritikk har også blitt rettet mot laboratoriet gjennom tidene da de har mislyktes i den obligatoriske daglige treningen av aper. Håndteringen ved Karolinska Institutet er med andre ord ikke akseptabel. Det svenske Jordbruksverket krevde på et tidspunkt at anlegget skulle avvikles, og til og med bygningen i seg selv har blitt kritisert kraftig av den svenske Jordbruksverkets primatgruppe da de mente at apesenteret ikke tilsvarte et moderne primatsenter hvor hensynet til dyrene er ivaretatt.

Vitenskapelig fremgang og forskning er nødvendig, men dette skal ikke gå på bekostning av andre individers helse, frihet eller liv. For tiden forskes det mye uten dyreforsøk, og det er mulig å utføre forskning der individer ikke blir utsatt for dette. Dyretesting er ikke bare forkastelig og dyrt, mange ganger kan resultatene ikke brukes på mennesker. Selv om målet med EU-lovgivningen er å erstatte alle dyreforsøk på lang sikt, bruker staten betydelige ressurser på å finansiere disse aktivitetene og dyreforsøk, mens det ikke investeres nok økonomiske ressurser i utvikling av alternativer til dyreforsøk.

For tiden er det ikke alternativer til alle dyreforsøk – men dette rettferdiggjør ikke at vi utsetter ikke-menneskelige dyr for smertefulle tester mot deres vilje. Vi ville ikke akseptert at dette ble gjort mot mennesker mot deres vilje, og de samme kriteriene bør gjelde for alle andre dyr hvor de, akkurat som oss, er levende og følende vesener.

Maxmedia vil gjerne ha flere meninger og synspunkter. Send oss din tekst her, og du kan lese mer om å sende inn innlegg til oss her.

Endringer

april 26, 2020 16:59
Endrett "landbruksstyret" til "Jordbruksverket".