Økende ulikhet, økende konflikter

Trist ung kvinne Foto: Victoria Borodinova, Pixabay

Er det rart vi får mange unge uføre når foreldrene også opplever et totalt inntektsbortfall ved langvarig sykdom?

Vi vet at ulikhetene i vårt samfunn øker, og de har økt mer enn først antatt, viser det seg.

Økende ulikheter gir konsekvenser for vårt samfunn. Tilliten blir borte overfor myndighetene, og fra myndighetene til befolkningen. Liten tillit vil igjen bety mer kriminalitet og flere politiske konflikter. 

I 2016 pekte Psykologforening ut et hovedsatsingsområde. Området var utjevning av sosial ulikhet som forebyggingsarbeid blant barn og unge.

Vi vet at du har fem ganger større risiko for å utvikle psykiske problemer hvis du har lav inntekt, enn om du har høy inntekt.

Hvorfor benytter ikke vår sittende regjering seg av denne forskningen, og setter inn tiltak som kan forebygge psykiske problemer både blant voksne og unge? 

Heidi Nordby Lunde (H) støtter seg til forskning som ikke virker. Foto: Stortinget

Foreningen AAP-aksjonen har deltatt på åpne høringer hvor blant annet stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde (H) begrunner regjeringens avgjørelser med at de støtter seg til forskning, men det er så langt ingen som stiller spørsmålet ved om denne forskningen regjeringen støtter seg til er den «rette» for deg og meg. 

Forskningen regjeringen støtter seg til er arbeidslivsforskere og deres fokus som stort sett går på arbeid og økonomi (arbeidslinjen) og ikke setter menneske i sentrum eller har fokus på sykdom. 

Vi kan nå etter 7 år med denne politikken slå fast at denne tilnærmingen ikke virker. 

Hvorfor staker ikke regjeringen ut en ny kurs? 

Hvorfor fortsetter de å gjøre enda mer av det som beviselig ikke virker?