Norge bidrar til utryddelse av isbjørn

Visste du at Norge er verdens nest største importør av isbjørnhuder, og at vi på den måten er med og presser en dyreart som i dag anses som sårbar mot utryddelse? Visste du at å forby importen vil bety ingenting for de fleste av oss - men potensielt veldig mye for isbjørnene?
Isbjørn på isflak
Isbjørn på isflak Foto: Anja Cocoparisienne, Pixabay

Kan true isbjørnens overlevelse

Når Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i 2020 gjennomgikk konsekvensene av isbjørnhudeksport, konkluderte de: “Vi kan ikke utelukke at internasjonal handel med isbjørn fra Canada kan true artens overlevelsesevne.”

WWF vurderer isbjørnen som sårbar: Mange av isbjørnenes delbestander er i nedgang, og tap av leveområder fører til ytterligere nedgang. Det internasjonale markedet for isbjørnprodukter – hvor Norge er delaktige – er betydelig, og dette setter stort press på de gjenlevende bestandene. 

På toppen av dette innrømmer de at de har lite kontroll på importen. Det er nemlig fullt mulig å sende dokumentasjonen på at bjørnen er skutt lovlig tilbake til Canada, slik at den kan benyttes igjen på en ulovlig skutt bjørn. Og ettersom kommersiell jakt favoriserer de største og flotteste individene så sier det seg selv at bestandene kan påvirkes negativt.

Foto: R. Berns, Pixabay

Norges handel med isbjørn kan altså bidra til å drive en allerede sårbar art mot utryddelse.

Har lite å si for lokalbefolkningens økonomi

Før du antar at hudene er viktige for økonomien til sårbare folkegrupper skal du vite at salget av isbjørnhuder utgjør kun noen få prosent av deres totale økonomi. 

I følge denne studien utgjør isbjørnjakt, både troféjakt og inuittenes salg av huder (troféjakt er den største inntektskilden), kun 0,5 – 5% av økonomien til 90% av de inuittgruppene i Canada som fortsatt driver med jakt og troféjakt av isbjørn. For de aller fleste av disse er inntekten under 1% av økonomien – og det meste av pengene havner i noen få hender.

Det betyr at norsk import av isbjørnhuder har svært lav effekt på inuittenes økonomi. 

Få kjøpere

Sjekker man ulike salgssteder koster en ny og hel hud 125 000 kroner eller mer, og på Svalbard – der en vesentlig del av de norske salgene gjøres – selges de for mellom 100 000 og 200 000 kroner.

Dette er er altså utelukkende noe kun for de rikeste blant oss. Et “luksusprodukt”.

Ingen god grunn til å tillate import

I Norge har isbjørnen vært fredet siden 1973, og det finnes ikke lengre noen grunn til å tillate importen. Den kan bidra til ytterligere press mot isbjørnens overlevelse, den utgjør ingen signifikant forskjell for inuittenes økonomi, og det er uansett ikke særlig mange av oss som kan kjøpe den.

Derfor bør Norge forby import av isbjørnskinn så fort som mulig.