Insider går fem på om gassing av gris og veganisme

griser i gassfelle
griser i gassfelle Faksimile fra video av SLU (Sveriges landbruksuniversitet)

Når Insider FEM gjør en episode om veganisme har de en gylden mulighet til å komme med kritiske spørsmål til både kjøttindustri og dyrerettsaktivisme. Når disse uteblir, mister episoden sin nødvendige tyngde.

Som en av de som protesterte foran slakteriet vi ser i episoden kan jeg tilby litt innsikt. Vi krevde å få se og vise innsiden av slakteriet. Å vise CO2-gassingen til et norskt publikum var et av hovedpunktene. Selv har jeg i flere år påpekt at CO2-gassingen av griser påfører dyrene stor lidelse, og at dette bør forbys. 

Utdrag fra FEM – Insider på TVNorge.

Det var derfor med stor interesse at jeg fulgte omvisningen inne på slakteriet, frem til jeg med begrenset overraskelse observerte at Furuseth lykkes lure tv-teamet og igjen klarte å skjule selve gassingen. Vi så grisene gå inn i kammeret, vi så grisene dumpes ut fra kammeret – og vi så programleder Linn Isaksen gå fem på. Hun glemmer dermed å stille kritiske spørsmål. Slik passerte hun gjennom slakteriet på deres premisser overbevist om å ha sett «alt». 

Hva Insider FEM glemte å filme.
Video: Sveriges Landbruksuniversitet.

På den måten får slakteriets eier lure folk og attpåtil påstå det er befolkningsveksten som er hovedproblemet. Et poeng programleder sluker rått og gjentar i episodens konklusjon.  Hun overser det åpenbare faktum at økt befolkning medfører økt kjøttforbruk. Vi utnytter og dreper allerede milliarder av levende og følende individer hvert år bare i Norge. En økt befolkning vil øke denne produksjonen. Med andre ord ER kjøttforbruket et enormt problem.

I tillegg påstår slakterieieren at han nekter aktivistene å komme inn. Dette fordi vi lenker oss til porten og livestrømmer samtaler med ham. Selv om vi over lang tid i forkant hadde tatt kontakt spurt med langt mildere metoder. Dette visste programlederen om når hun besøkte slakteriet. Når hun da “glemmer“ å påpeke at han var uærlig – viser det hvor mangelfull den kritiske journalistikken er.

Episoden skuffet, og burde skuffe enhver kritisk titter. Ikke på grunn av konklusjonen og at Linn ikke endte opp som veganer, men pga mangelen på kritisk journalistikk. Det er rett og slett ikke godt nok å stille overfladiske spørsmål og godta svarene de får servert.